VI JOBBAR MED


  • Löpande bokföring
  • Löner
  • Fakturering
  • Fakturabetalning
  • Skattedeklaration
  • Inkomstdeklaration
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Företagsbildning
  • Bollplank mm


MIN AFFÄRSIDÉ


-Jag skall tillhandahålla tjänster inom området redovisning.

-Jag skall vara nogrann i mitt arbete och flexibel i mitt sätt att jobba gentemot mina kunder.

-Jag skall vara lyhörd för kundens verkliga behov, så att den bästa kombinationen av tjänster erbjuds. 

-Min kund skall känna sig trygg när Pieboda Redovisning AB har gjort jobbet och veta att hon/han kan lita på siffrorna och fatta sina beslut med dessa som underlag.